Bezmotorový odbor

Odbor bezmotorového lietania zameriava svoju činnosť hlavne na výchovu nových plachtárov a propagáciu leteckého športu, získavanie nových skúseností pri výkonnom lietaní aj v inštruktorskej činnosti. Technika, ktorú používame na lietanie je štarndardnou výbavou našich aeroklubových letísk. Sú to vetrone typov  Standard Cirrus, Super Blaník L23 a VSO-10 (Osa).