Bezmotorový odbor

Odbor bezmotorového lietania zameriava svoju činnosť hlavne na výchovu nových plachtárov a propagáciu leteckého športu, získavanie nových skúseností pri výkonnom lietaní aj v inštruktorskej činnosti. Technika, ktorú používame na lietanie je štarndardnou výbavou našich aeroklubových letísk. Sú to vetrone typov  Standard Cirrus, Super Blaník L23 a VSO-10 (Osa).

Kurz sa skladá z teoretickej časti a praktického výcviku. Do kurzu sa môže prihlásiť každý, kto dovŕšil vek 15 rokov a nemá vážnejšie zdravotné problémy.

Kurz sa otvára jedenkrát za rok, teoretická časť začína v januári, praktická v apríli a trvá až do neskorej jesene. Výcvik zvyčajne trvá jednu alebo dve sezóny, čo závisí od šikovnosti konkrétneho žiaka a od toho ako často sa výcviku zúčastňuje. Po ukončení výcviku pilot získa licenciu SPL (pilot vetroňov), ktorá ho oprávňuje na vykonávanie letov na všetkých typov vetroňov, na ktoré je preškolený.

Aeroklub Spišská Nová Ves ponúka kurzy na osvedčených výcvikových vetroňoch L-23 Blaník. Po ukončení kurzu je možné preškoliť sa na iné typy vetroňov.

Orientačná cena kurzu je od 1000 € (v závislosti od tempa napredovania daného žiaka).