INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

Prosíme občanov aby rešpektovali značenia a nevstupovali do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska Spišská Nová Ves. Neoprávneným vstupom ohrozujete svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť letových posádok a súčasne sa dopúštate trestného činu všeobecného ohrozenia. Prosíme Vás aby ste boli zodpovední. Ďakujeme