LETISKO

letisko z hora titulka

Letisko Spišská Nová Ves

Letisko Spišská Nová Ves (ICAO skratka LZSV) je verejné vnútroštátne letisko s nepravidelnou dopravou nachádzajúce sa v blízkosti mesta Spišská Nová Ves. Nachádza sa v južnej časti regiónu Spiš, juhozápadne od mesta Spišská Nová Ves.

Charakteristika

Dvojica trávnatých vzletových a pristávacích dráh má dĺžku 1362 a šírku 70 m. V súčasnosti je letisko bez pravidelných liniek.

Letisko je v súčasnosti využívané najmä na tieto účely:

letecký výcvik

letecký šport