NÁŠ MALÝ KÚSOK „RAJA“ SLOVENSKÉHO

VITAJTE V RAJI

Spoznajte krásy Slovenského raja – jednej z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš.
Tento jedinečný kúsok prírody získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam.
Tvoria ho zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi,
rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra.
Vitajte v Slovenskom raji, raji milovníkov prírody, turistiky a športu.

TURISTICKÉ CHODNÍKY

V Slovenskom raji sa nachádza vyše 300 km značených turistických chodníkov. Trasy označené červenou, modrou, zelenou alebo žltou značkou spolu tvoria najhustejšiu sieť turistických chodníkov na Slovensku. Z nich 100 km je vedených exponovaným horským a roklinovým terénom (stupeň horolezeckej obtiažnosti 2 – 3). Turistika v Slovenskom raji je možná po celý rok.

NÁUČNÉ CHODNÍKY

Náučné chodníky umožňujú návštevníkom spoznávať krásy a prírodné hodnoty územia aj bez sprievodcu znalého miestnych pomerov. V Národnom parku Slovenský raj a jeho ochrannom pásme bolo doposiaľ vybudovaných 13 náučných chodníkov s celkovou dĺžkou takmer 89 km.

NÁUČNÉ AREÁLY

Nový náučný areál pri ekocentre Dedinky, jediný svojho druhu v Slovenskom raji, sa od júna 2019 nachádza v známom turistickom stredisku pri Ekocentre Dedinky. Interaktívnou a zážitkovou formou približuje návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.

Dominantou areálu je ohrada, v ktorej sa pasú ovce. Kedysi typický obraz slovenského vidieka, ktorý dnes zaniká. Súčasťou areálu je 7 zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami (envirotémy: Náučný areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červenooký, Lúka plná pohybu, Príbeh ovečky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása, Zelené obry). Návštevníci spoznajú ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk, pestrý svet hmyzu, dozvedia sa, ako sa správne o lúky starať. Najväčšou atrakciou je motýlia záhrada, kde možno v sezóne pozorovať lúčne motýle v štádiu od larvy až po dospelé jedince. Oddýchnuť si možno na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. V areáli sa nachádza aj hmyzí hotel a trieda v prírode – samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a lavičkami prezentujúcimi biotop lesa s ukážkou rôznych druhov stromov.

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou roklinou na Geravy a cez Stratenskú Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a turistické zaujímavosti prezentuje Správa Národného parku Slovenský raj na 8 stanovištiach (Nástupný panel NCH, Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla, Lesy v NP Slovenský raj) a 15 informačných tabuliach v slovensko-anglickej mutácii. V náučnom areáli si môžu návštevníci vyžiadať sprievodcu náučným chodníkom vydaného v praktickom vreckovom formáte v slovenskom jazyku.

Náučný areál je verejnosti voľne prístupný. V prípade záujmu je možné dohodnúť si s pracovníkmi Správy NPSR kompletný výučbový program o lúkach pre deti.