PROJEKT „POD SPOLOČNÝM NEBOM“

Názov projektu: Pod spoločným nebom – implementácia spoločného cezhraničného cyklu odbornej a profesijnej prípravy v oblasti letectva

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Vedúci partner projektu: Górska Szkola Szybowcowa Aeroklubu Polskiego „Źar“ im. Adama Dziurzyńskiego, webové sídlo: www.glidezar.com

Partner projektu: Aeroklub Spišská Nová Ves, webové sídlo: www.lzsv.sk

Opis projektu: Predmetom realizácie projektu je  na vytvorenie spoločných cezhraničných školiacich programov pre potreby poľsko-slovenského trhu práce. To bude vytvorené po podrobnej analýze  existujúcich  jednotlivých školiacich programov v obidvoch krajinách ako aj na základe pracovných stretnutí partnerov. Výsledkom analýzy a stretnutí bude vypracovanie spoločných poľsko-slovenských odporúčaní pre výučbu školiacich programov pre potreby poľsko-slovenského trhu práce. Výučba bude prebiehať zrkadlovito u obidvoch partnerov a to  výučba teórie na vetroňoch, praktický výcvik na vetroňoch (základný kurz, školenie na získanie licencie), praktický výcvik na motorových lietadlách  (základný kurz, školenie na získanie licencie).

Na záver projektu sa zrealizuje záverečná konferencia, ktorá zhrnie dosiahnuté výsledky projektu, ktoré vyústi do odporúčaní na vytvorenie inovovaných školiacich programov pre potreby poľsko-slovenského trhu práce, ktorá budú distribuované inštitúciám v regióne (aerokluby, podnikatelia, združenia v Poľsku aj na Slovensku). Na konferencii budú tiež prezentované úspechy projektu, cyklus školení a jeho výsledky. Konferencie sa zúčastní 60 osôb (30 za poľskú stranu a 30 za slovenskú stranu).  

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zavedenie spoločného, cezhraničného cyklu odborných a profesijných školení v leteckom priemysle. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom 3 špecifických cieľov:

  1. Vypracovanie spoločných cezhraničných školiacich programov 
  2. Propagácia letectva ako cesta k profesionálnej kariére
  3. Zlepšenie kompetencií účastníkov

Obdobie realizácie: 01.06.2020 – 31.05.2022

Hodnota projektu: 562 277,52 EUR

Spolufinancované Európskou úniou 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Zmluvy k projektu:

Zápisnica

Záznam z prieskum trhu (4)
ZAPISNICA, zverejnené 27.2.2022

Záverečná správa z projektu PSN