Parašutizmus

V našom Aeroklube môžete absolvovať aj zoskoky padákom. O Vašu bezpečnosť či spoľahlivosť zoskoku sa postarajú skúsení parašutistickí inštruktori

Základný parašutistický výcvik na padáku typu krídlo M 330 Student

  • vek minimálne 15 rokov (do 18 roku je potrebný súhlas rodiča)
  • potvrdenie o dobrom zdravotnom stave (viď predchádzajúci odstavec)
  • absolvujete kurz a 1 zoskok padákom z výšky 1000 m
  • obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu, platný na celom území SR
  • podľa záujmu si môžete zaplatiť ďalší zoskok