Motorový odbor

Lietanie na motorovom lietadle Vám otvára nevídané možnosti pozrieť sa z vtáčej perspektívy na miesta, ktoré by ste za jeden deň zo zeme iba ťažko navštívili a umožní Vám zažiť nezabudnuteľný pohľad na našu krajinu.

Sloboda pohybu a miesta na objavovanie sú iba na Vašej voľbe. Úžasné je aj to, že o tieto momenty sa môžete podeliť s Vašimi blízkymi, alebo priateľmi, pretože naše motorové lietadlá sú viacmiestne.

Po absolvovaní výcviku je iba na Vás akým smerom sa bude Vaša cesta pilota motorového lietadla uberať ďalej. Možno Vás uspokojí rekreačné lietanie ponad Slovensko, možno dlhé lety cez zahraničie, alebo letecké výlety cez prímorské oblasti, ktoré sú už tradíciou v našom aeroklube. Prípadne vykročíte cestou profesionála s cieľom stať sa pilotom dopravných lietadiel, alebo jednoducho budete využívať získanú licenciu pre vlastné pracovné cesty.

Kurz sa skladá z teoretickej časti a praktického výcviku. Do kurzu sa môže prihlásiť každý, kto dovŕšil vek 17 rokov a nemá vážnejšie zdravotné problémy.

V teoretickej časti sa žiaci naučia: leteckú meteorológiu, základy z aerodynamiky a mechaniky letu, konštrukciu lietadiel a leteckých motorov, letecké prístroje a letecké predpisy. Výučba trvá 40 vyučovacích hodín a uchádzač si môže vybrať, či ju absolvuje spoločne s uchádzačmi o výcvik v bezmotorovom lietaní v období január až apríl alebo individuálne. Výučba je ukončená písomnou skúškou. Po jej úspešnom zložení je žiakovi vystavený preukaz leteckého personálu a nasleduje praktický výcvik.

Praktický výcvik pozostáva z 20 úloh, ktoré treba odlietať. Prvých 9 úloh sa lieta vo dvojici s inštruktorom a ostatné samostatne. Po odlietaní všetkých predpísaných úloh (cca. 45 letových hodín) nasleduje záverečné preskúšanie leteckým inšpektorom a vydanie pilotného preukazu. Celý výcvik trvá spravidla 1 rok, závisí to však od šikovnosti konkrétneho pilota. Po ukončení výcviku získa pilot licenciu PPL(A) (Súkromný pilot letúňov) s kvalifikáciou SEPL (Licencia na jednomotorové lietadlá).